การกลายพันธุ์ของยีนทำให้เกิดเส้นโลหิตตีบด้านข้าง

การกลายพันธุ์ของยีนทำให้เกิดเส้นโลหิตตีบด้านข้างเส้นทางที่ระบุโดยนักวิจัยอาจมีความรับผิดชอบในรูปแบบหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมที่เกี่ยวข้องกับ ALS การค้นพบนี้อาจนำเสนอแนวทางใหม่ที่เป็นไปได้ในการรักษาสภาพความเสียหายนี้ซึ่งทำให้เกิดอาการอัมพาตอย่างรุนแรงและบางครั้งจิตเสื่อมเช่นเดียวกับโรคอัลไซเมอร์ การค้นพบของพวกเขาได้รับการเผยแพร่ในสัปดาห์นี้

โรค ALS ทุกปีสภาพที่เป็นอันตรายถึงชีวิตและไม่มีทางรักษาได้ ผู้ป่วยที่มี ALS จะสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนย้ายกล้ามเนื้ออย่างช้าๆนำไปสู่ปัญหากับการทำงานพื้นฐานเช่นการหายใจและการกลืน ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วย ALS ยังพัฒนาสมองเสื่อม การศึกษาทางพันธุกรรมของครอบครัวที่มีใจโอนเอียงในการพัฒนา ALS ได้แสดงให้เห็นว่าเงื่อนไขสามารถเชื่อมโยงกับการกลายพันธุ์ของยีนบางอย่าง บางส่วนของการกลายพันธุ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับยีน UBQLN2 ซึ่งควบคุมการกำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องจากเซลล์ของร่างกาย จนถึงตอนนี้นักวิจัยยังไม่เข้าใจอย่างสมบูรณ์ว่าการกลายพันธุ์ของ UBQLN2 รบกวนเส้นทางเดินนี้และทำให้เกิด ALS

Related posts